Inschrijven

Schrijf je ook in

Wat leuk dat je op deze pagina bent uitgekomen. Als je je wilt inschrijven doe je dat door simpelweg het onderstaande formulier in te vullen.

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 7,50; dit wordt verrekend bij de eerste rekening. De contributie bedraagt voor seniorleden € 32,50 en voor juniorleden / studenten € 27,50 per kwartaal. (prijspeil 2021). Een gezin met drie of meer verenigingsleden, wonend op hetzelfde adres, betaalt maximaal het contributiebedrag van twee betalende seniorleden. Naast de verenigingscontributie betalen alle leden de jaarlijkse basiscontributie voor de NTTB (Nederlandse Tafeltennisbond). (2020: € 19,52- per jaar).

De contributie en de afdracht voor de NTTB worden geïnd d.m.v. rekeningen die u per halfjaar (vooruit) zult ontvangen in de maanden januari en juli met een uiterste betaaldatum van respectievelijk 1 februari en 1 augustus.

Competitie: Voor het spelen in competitieverband bij de NTTB is men per competitie een bedrag verschuldigd; dit wordt ieder jaar vastgesteld door de NTTB (2020: senioren € 26,50 & jeugd: € 17,50 per competitie). Er zijn twee competities per jaar n.l. een najaars - en een voorjaarscompetitie. Voor het spelen in competitieverband is men verplicht tot het spelen in het clubtenue (rood clubshirt en zwarte broek/rok). Seniorleden zijn in principe verplicht bardienst te draaien. Opzeggingen dienen schriftelijk te geschieden aan de secretaris van de vereniging, met in achtname van een termijn van drie kalendermaanden.

Ondergetekende geeft zich op als lid en verklaart zich akkoord met de op dit document gestelde voorwaarden en en alle verdere bepalingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en de Statuten, die op aanvraag bij het Secretariaat digitaal zijn te verkrijgen.

Uitschrijven

We vinden het enorm jammer als je je wilt uitschrijven. Mocht je daartoe willen overgaan, kun je dat simpelweg regelen door onderstaand een mail te sturen naar onze secretaris. Houd voor opzeggingen rekening met de geldende termijn van drie kalendermaanden.

HoofdSponsor

TTV De Sprint gebruikt cookies voor website-optimalisatie en statistieken. Meer informatie over cookies en privacy.

3 proeflessen Gratis

KOM LANGS EN ERVAAR HOE LEUK TAFELTENNIS IS. ZIEN WIJ JOU SNEL BIJ ONZE GEZELLIGE VERENIGING AAN DE RIK IN BRIELLE?

ttv-logo

Meld je aan voor 3 gratis proeflessen