Corona maatregelen

Geplaatst op 04 oktober 2020

Aangepaste maatregelen voor ttv De Sprint ivm Corona

Hallo allemaal,

Ook bij TTV De Sprint / DPD zijn wij gedwongen de komende 3 weken een aantal zaken aan te scherpen:

  1. Er mogen geen toeschouwers meer aanwezig zijn bij   competitiewedstrijden en/of trainingen
  2. De kantine is gesloten. Er is dan ook geen bardienst aanwezig.
  3. Er mogen maximaal 30 personen in de zaal aanwezig zijn.
  4. Verplichte registratie bij de ingang. Formulier ligt op de statafel.
  5. In de speelzaal zijn de volgende voorzieningen getroffen:

a) Achter tafel 1 een tafel voor gebruik door het thuisspelende en uitspelende team op tafel 1
b) Achter tafel 2 een tafel voor gebruik door het thuisspelende en uitspelende team op tafel 2
c) Tussen tafel 3 en 5 een tafel voor gebruik door het thuisspelende en uitspelende team op tafel 3
d) Tussen tafel 3 en 5 een tafel voor gebruik door degene die willen trainen op tafel 5 en 6

6. Op dinsdagavond 13 en 20 oktober spelen er twee teams thuis. Er zijn dan nog 3 tafels beschikbaar voor degene die wil trainen.

7.  Op dinsdagavond is er jeugdtraining tot 20.00. M.u.v. competitie spelende teams zijn overige leden pas na 20.00 welkom in de zaal.
Aangezien de kantine dicht is, mag het pand voor die tijd NIET worden betreden door vrij spelers

8. Op vrijdagavond 2,9,16 en 23 oktober spelen er drie teams thuis. Er zijn dan nog 2 tafels beschikbaar voor degene die wil trainen.

9. Op zaterdag 10 oktober speelt team 1 thuis vanaf 14.00. Toeschouwers zijn niet toegestaan. U kunt natuurlijk wel die middag komen trainen.

10. Na het trainen en/of spelen wedstrijden na maximaal een uur het pand verlaten

11. In verband met de drukte op de genoemde avonden:
a) Op deze avonden, maximaal een half uur gebruik van een tafel en dan wisselen
b) Overweeg om pas later op de avond bijvoorbeeld 21.30 binnen te komen. Dan is de kans dat je direct kan spelen een stuk groter.
c) Overweeg trainen op een andere avond bijvoorbeeld donderdagavond
d) Wie dat wil en in het bezit is van een tag, mag op elk moment van de week gebruik maken van onze accommodatie. Mits dit is gemeld via een appje bij de secretaris. Ook hier geld dat het registratieformulier bij de ingang verplicht moet worden ingevuld

12. Gebruik van eigen meegebrachte consumpties (water, sport- en frisdranken) is toegestaan.
Afnemen van consumpties uit de kantine is dit in principe niet. In geval van nood (bijvoorbeeld tegenstanders die geen eigen dranken bij zich hebben) kan er in overleg met een aanwezig bestuurslid van onze vereniging (Mark, Martin, Andre, Dennis, Sacha of Marian) worden afgeweken van deze regel. In verband met de sluiting van de overige horeca om 22.00 bij voorkeur dan voor 22.00.

13. In verband met de luchtcirculatie willen we de deur in de kantine en de deur bij tafel 6 zoveel mogelijk open (op een kier) zetten. Wij vragen de leden dit in de gaten te houden en de deuren open te zetten als je als eerste binnenkomt. Ook de zaalventilatie bij binnenkomst op de hoogste stand zetten svp.
 
Wij vertrouwen er op dat de genoemde maatregelen in acht worden genomen en dat bij discussies over de interpretatie en/of uitvoer van deze regels, we elkaar op respectvolle aanspreken en samen tot een goede oplossing komen.
 
Mochten er leden zijn die aanvullende suggesties voor het bestuur hebben, dan svp een van ons hierover benaderen.
 
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van TTV De Sprint / DPDTerug naar de homepagina